30 kapel
pОnad 150 muzykÓw

Największymuzyczny festiwalw regionie

4 dni muzyki
jam sessiОn dО rana!

aRtyŚci

Artyści

atRakcje festiwalОwe

Atrakcje

galeRia

Galeria

Do początku festiwalu

kОntakt

daniel ptak

organizator festiwalu

 

Tel 601-686-692

Daniel@jamfestiwal.pl

michał maćkОwiak

Koordynator do spraw logistycznych i partnerów Festiwalu

 

Tel 783-487-691

michal.m@jamfestiwal.pl

magdalena kaRwacka

Koordynator do spraw mediów oraz partnerów Festiwalu

 

Tel 692-518-629

media@jamfestiwal.pl

mikОłaj RembОwski

Koordynator do spraw muzycznych Festiwalu

 

Tel 531-090-816

mikolajrembowski@gmail.com