Reggae family pОznań

kRÓtka histОRia zespОłu

Wspólna inicjatywa i szeroka koalicja na rzecz promowania i popularyzowania kultury sound systemowej w Poznaniu. Chcemy nadać rytm temu miastu.