ОRganizatОRzy

tОwaRzystwО pRzyjaciÓł pОwidza

dОm kultuRy w pОwidzu

Bez Pani Katarzyny Kędziory i Haliny Galińskiej z pewnością festiwal by nie powstał! To te Panie zaraziły się koncepcją i dzielnie kontynuują współprace przy organizacji kolejnych edycji. Odpowiadają za wiele kwestii organizacyjnych zarówno logistycznych, porządkowych jak i zabezpieczających imprezę. To dzięki Tym Paniom mamy również gdzie przenocować i wyżywić wszystkich muzyków jak i wolontariuszy!

lОt chmiela

cООliОzum

Właściciel lokali pochodzący z okolicy Powidza to pomysłodawca, twórca i sponsor pierwszej edycji festiwalu. Warzy też swoje piwo i jest entuzjastą dobrej muzyki.  Efektem tych zainteresowań oraz pracy ze swoim kompanem Michałem mamy festiwal z dobrym rzemieślniczym piwkiem oraz Powidz zalany muzyką! Są miłośnikami Jeziora Powidzkiego i chcą ten festiwal organizować do ostatnich dni emerytury 😉

tRzynasty dźwiĘk

studiО

Jest koordynatorem muzycznym festiwalu. Studio jest jedynym miejscem w Poznaniu, które oferuje wynajem 3 profesjonalnie wyposażonych i wygłuszonych sal prób, połączonych ze studiem nagrań! Położone w samym centrum miasta, daje możliwość ogrania materiału, wypożyczenia/przechowania sprzętu, czy po prostu spotkania, bądź pogrania z uczęszczającymi tam muzykami. Takie zaplecze i doświadczenie Studia pozwala nam przyjąć ponad 150 muzyków w tym roku! Chłopaki ze studia odpowiadają ze pracę sceny głównej festiwalu oraz dokumentacje imprezy.